தயாரிப்பு பேனர்1

டிடிஎஃப் பிரிண்டர்

30cm இரட்டை XP600 DTF பிரிண்டர்

24 இன்ச் டிடிஎஃப் பெட் ஃபிலிம் பிரிண்டர்

60cm DTF அச்சிடும் இயந்திரம்

ஃப்ளோரசன்ட் மை கொண்ட 60cm DTF பிரிண்டர்

KK-600 4pcs i3200 ஹெட்ஸ் DTF பிரிண்டர் PRO

ஆட்டோ ஹீட் பிரஸ் மெஷின் மூலம் ஹாட் பீல் டிடிஎஃப் ஃபிலிம் பரிமாற்றம்

60 செமீ ஹாட் பீல் டிடிஎஃப் ஃபிலிம் பிரிண்டர்

60cm i3200 xp600 dtf பிரிண்டர்

ஷேக்கர் உலர்த்தியுடன் கூடிய 24 இன்ச் டிடிஎஃப் பிரிண்டர்

ஆப்பிரிக்க கிளையன்ட் டிடிஎஃப் பிரிண்டர் பயிற்சி பெற்றார்