தயாரிப்பு பேனர்1

UV பிரிண்டர்

KK-3042 A3 UV பிரிண்டர் பாட்டில்கள் அச்சிடுதல்

KK-3042 A3 பிளாட்பெட் UV பிரிண்டர்

ஏ3 டிடிஎஃப் ஃபிலிம் யுவி பிரிண்டர்

KK-2513 பெரிய பிளாட்பெட் UV பிரிண்டர்

KK-604 60cm UV DTF ஃபிலிம் பிரிண்டர்

UV DTF ஃபிலிம் பிரிண்டரை உருட்டவும்

60cm UV DTF ஃபிலிம் பிரிண்டர் இயந்திரம்

UV dtf ஃபிலிம் பிரிண்டர் இயந்திரம்

லேமினேட்டருடன் 60cm UV DTF ஸ்டிக்கர்கள் பிரிண்டர்

ஆப்பிரிக்க வாடிக்கையாளர் KK-3042 UV பிரிண்டர் பயிற்சி பெற்றார்